Dat UV-licht, meer bepaald Ultraviolet C, kan helpen om het DNA en RNA van micro-organismen te vernietigen, leerden we in een vorig artikel. Maar wat zegt de wetenschap over deze claim?

Van waterzuiveringsinstallaties tot ziekenhuizen, het gebruik van UV-C licht om te desinfecteren is wijdverspreid. In het verre verleden werden al oppervlakken (1877), water (1910) en lucht (1935) gedesinfecteerd met Ultraviolet C (golflengte 100-280 nm).

UV-C licht kan bacteriën, schimmels, sporen en zelfs virussen inactiveren. Een virus is op zich geen levend organisme, maar het klampt zich wel vast aan levend materiaal. De fotonen in UV-C licht interageren met de DNA- en RNA-moleculen van de pathogenen om te voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen.

Lucht desinfecteren met UV-C licht

Omdat lucht beweeglijk is, kan dit goed gedesinfecteerd worden. Vooral in ruimtes waar ventilatie moeilijk of onmogelijk is, is UV-C een goede oplossing. Van UV-C-licht op de golflengte van 254 nm is aangetoond dat het een efficiënt desinfectiemiddel is.

Omdat UV-C licht schadelijk is voor de mens, is al gekeken naar een lagere golflengtes, bijvoorbeeld 222 nm. Onderzoek van Columbia University wees uit dat een zeer lage dosis 222-nm licht meer dan 95% van het H1N1-influenzavirus (griep) kon inactiveren. Ook aan de andere kant van de wereld, namelijk in Japan, vonden ze dat UVC met een golflengte van 222 nm in staat was een breed spectrum van microbiële ziekteverwekkers te inactiveren. 

Een studie aan Tokushima University Graduate School (2018) vond zelfs dat de minder schadelijke UV-B stralen konden helpen om het H1N5-influenzavirus (vogelpest) te inactiveren.

En wat met coronavirussen?

Coronavirussen liggen dezer dagen onder de loep, ook onder die van de wetenschappers. Onderzoek uit 2020 toont bijvoorbeeld aan dat een continue blootstelling aan UV-C in openbare ruimtes kan resulteren in 90% virale inactivering in 8 minuten, 95% in 11 minuten, 99% in 16 minuten en 99,9% in 25 minuten.

Ook onderzoek aan Ulm University of Applied Sciences uit 2020 en 2021 wijst uit dat UV-C nuttig kan zijn bij de bestrijding van coronavirussen. Naast de bewezen efficiëntie van 254 nm, vonden ze dat die eerder besproken golflengte van 222 nm op lange termijn even goed zou kunnen werken.

Het interessantste onderzoek komt van Boston University dat UV-C licht van het Amerikaanse merk Signify aan verscheidene proeven onderwierp. Daaruit bleek dat UV-C licht zelfs na 9 seconden het COVID-19 virus kon doen afnemen tot onwaarneembare niveaus.

Goed nieuws dus! Nog beter nieuws is dat UV-C-luchtdesinfectiesystemen onopvallend tegen het plafond of aan de muur gemonteerd kunnen worden én geen enkel effect op de gezondheid van de mens hebben.

Benieuwd naar onze toepassingen met UVC? Stuur een mailtje: