Is infrarood verwarming schadelijk?

Nee, infrarood straling van verwarmingstoestellen is niet schadelijk voor de gezondheid. Het effect van elektromagnetische straling, zoals infrarood straling, op mensen is afhankelijk van:

1. De frequentie van de straling: zichtbare straling, zoals UV- of röntgenstraling, kan genetisch materiaal beschadigen. Onzichtbare straling, zoals de straling van infrarood verwarming, is onschadelijk voor het menselijke lichaam mits het vermogen, de afstand en de duur in orde zijn.

2. Het vermogen van de straling: lang- en middengolvige infrarood straling, zoals gebruikt in verwarmingstoestellen, dringt niet door tot diep in de huid en is om die reden onschadelijk voor het lichaam. Maken de toestellen wel gebruik van korte golven, dan is de afstand en de duur van belang.

3. De afstand tot de stralingsbron: hou je voldoende afstand van infrarood verwarming met korte golven (zoals goedkopere terrasverwarmers), dan zijn er geen gevaren. Ga je echter heel dicht bij de stralingsbron staan, dan kan de straling het huidweefsel binnen dringen.

4. De duur van de blootstelling: hou je de blootstellingsduur aan korte golven beperkt, dan is er geen probleem. Vaak maken infrarood sauna’s of lampen gebruik van dit type straling. Om die reden mag je slechts kort (15 à 20 minuten) gebruik maken van dit type infrarood straling.


Infrarood verwarming is zelfs gunstig voor je gezondheid.