In 2020 ligt de focus op duurzaamheid

De Belg wordt geboren met een baksteen in de maag. Je eigen stekje bezitten is toch het toppunt van vrijheid? Bouwen en renoveren zitten nog steeds volop in de lift. Tegelijkertijd dienen we ook rekening te houden met de evolutie naar groenere, slimmere en kleinere woningen die alle zintuigen bevredigen. Officieel wordt ons tal van regeltjes opgelegd, officieus betekent dit dat we zelf de beste ecologische oplossing moeten aftoetsen. Batibouw focust dit jaar op vier onderstaande thema’s die allen betrekking hebben op duurzaamheid.

1. Groener wonen

Met groener wonen bedoelen we niet dat we meer tussen de bomen gaan wonen – integendeel. We gaan steeds vaker in de stad wonen, liefst zo dicht mogelijk bij het werk. Om de stad leefbaar te houden, dienen we te kiezen voor duurzame materialen. Alternatief wonen (denk aan tipi’s en containers) is nog niet alomtegenwoordig, maar duurzaam wonen is dat wel.

Passieve verwarming is een van die voorbeelden van duurzaam wonen. Daarbij kies je voor een combinatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en infrarood verwarmingspanelen. Dankzij een passief infrarood systeem kan je op lange termijn duizenden euro’s uitsparen.

2. Slimmer wonen

Over slim leven en wonen werden diverse papers geschreven. De Europese Commissie ziet slim leven als een trend waarbij de verschillende aspecten van het dagelijkse leven, waaronder wonen, werken en zich verplaatsen, worden gekoppeld aan meer innovatieve en efficiënte technologieën, die tegelijkertijd de kosten verlagen en de waarde verhogen. Slim wonen, en ook bouwen en renoveren, is dus een cruciaal onderdeel van slim leven.

Wie gaat bouwen of renoveren moet de juiste keuze maken wat betreft verwarmingssystemen. Daarbij is het van belang om op lange termijn te denken. Deze verwarmingssystemen zijn alsmaar vaker voorzien van slimme bedieningssystemen die het energieverbruik meten en bijstellen. Dankzij zo’n slim systeem kan je jaarlijks 25 à 30% energiekosten besparen.

SunsinS Surya is een voorbeeld van zo’n systeem. Deze heater verwarmt gesloten en open ruimtes in luttele seconden, en creëert zo een gezond leefklimaat. Surya combineert convectie en infrarood om haar energie-efficiëntie te maximaliseren. Bovendien kan je deze slimme heater ‘pimpen’ met extensiemodules met betrekking tot LED-verlichting, luchtventilatie, Bluetooth en omgevingssterilisatie.

3. Kleiner wonen

We zijn nu met bijna 8 miljard op de wereld en dat aantal zal alleen maar toenemen. Daar we vooral in de stad willen wonen, zal de plaats om te wonen in de stad ook afnemen. Dit omdat we ook nog ruimte moeten vrijhouden voor natuur. We moeten dus met z’n allen kleiner gaan wonen. Klein wonen betekent ook minder plaats om toestellen te plaatsen.

Grote verwarmingstoestellen zijn in kleine leefruimtes niet meer aan de orde. Stralingsverwarmers zoals Slimline en ThermoUp Top zijn ontworpen voor montage aan het plafond. In kleine ruimtes volstaat één toestel om de hele ruimte te verwarmen. Deze apparaten zijn ook geschikt voor gebruik in kantoren, scholen en andere openbare gebouwen.

4. Zintuiglijk wonen

Wonen is beleven! Kleiner wonen betekent niet dat we moeten inboeten op comfort. Dankzij slimmere apparaten kunnen we het gewenste comfort maximaliseren. Ondertussen houden wij in onze productontwerpen ook rekening met jouw gezondheid en veiligheid, en die van je naasten.

Omdat infrarood verwarming geen alledaagse keuze is, bieden wij de mogelijkheid om onze producten te komen testen in de showroom. Dan kan je zelf eens ervaren hoe infrarood aanvoelt. Vergeet op de koppen lopen op een beurs, wij geven jou een informatieve een-op-een ervaring!